Ikon för Rikstermbanken

tullkvot

svensk term: tullkvot
förklaring:

Tullkvot betyder att importen inom den angivna kvoten får ske till en lägre tull än annars.

 
källa: Centrum för Näringslivshistoria: Handelsordlista