Ikon för Rikstermbanken

stormarknad

svensk term: stormarknad
definition:

större självbetjäningsbutik med både daglig- och sällanköpsvaror, vanligen inriktad på bilburna kunder

anmärkning:

Sveriges första stormarknad öppnades av Wessels utanför Malmö 1962.

 
källa: Centrum för Näringslivshistoria: Handelsordlista