Ikon för Rikstermbanken

statshandelsland

svensk term: statshandelsland
definition:

land där staten har monopol på internationella affärer

exempel:

Sovjetunionen på 1900-talet.

 
källa: Centrum för Näringslivshistoria: Handelsordlista