Ikon för Rikstermbanken

statshandel

svensk term: statshandel
definition:

internationell handel där åtminstone den ena parten är en stat

 
källa: Centrum för Näringslivshistoria: Handelsordlista