Ikon för Rikstermbanken

stapelstad

svensk term: stapelstad
definition:

stad med rätt att driva handel och sjöfart med utlandet

anmärkning:

Stapelstadssystemet infördes på 1610-talet och började mildras 1765.

se även:
 
källa: Centrum för Näringslivshistoria: Handelsordlista