Ikon för Rikstermbanken

skinna

svenska termer: skinna
preja
pungslå
skörta upp
användningsområde: i handelsammanhang
definition:

ta alltför mycket betalt av

 
källa: Centrum för Näringslivshistoria: Handelsordlista