Ikon för Rikstermbanken

sörkörare

svensk term: sörkörare
definition:

bönder i Västernorrlands och Jämtlands län som, framförallt 1750–1850, gjorde handelsresor med egna och grannars produkter till städer och marknader i Svealand

 
källa: Centrum för Näringslivshistoria: Handelsordlista