Ikon för Rikstermbanken

protektionism

svensk term: protektionism
definition:

politisk strävan att minska ett lands import, vanligen för att skydda den inhemska industrin mot konkurrens

 
källa: Centrum för Näringslivshistoria: Handelsordlista