Ikon för Rikstermbanken

planmonopol

svensk term: planmonopol
användningsområde: i handelssammanhang
förklaring:

Kommunernas möjligheter att genom bygglagstiftningen styra etableringen av butiker. Regleringen infördes 1947, liberaliserades 1992 och skräptes åter 1997.

 
källa: Centrum för Näringslivshistoria: Handelsordlista