Ikon för Rikstermbanken

officin

svensk term: officin
användningsområde: i handelssammanhang
definition:

den del av ett apotek där försäljning till allmänheten sker

 
källa: Centrum för Näringslivshistoria: Handelsordlista