Ikon för Rikstermbanken

merkantilism

svensk term: merkantilism
definition:

ekonomisk åskådning som hävdar att ett land genom stark reglering av näringslivet ska eftersträva ett stort exportöverskott som kan finansiera import av ädla metaller

anmärkning:

Åskådningen var dominerande i Europa 1550–1750. Senare har termen använts för att (i kritiskt syfte) beteckna politiska strävanden som förordar ekonomiska regleringar för att utveckla industrin eller som lägger (överdrivet) stor vikt vid betydelsen av en stark handelsbalans.

 
källa: Centrum för Näringslivshistoria: Handelsordlista