Ikon för Rikstermbanken

mellanhand

svensk term: mellanhand
användningsområde: i handelssammanhang
definition:

förmedlare eller mellanled mellan producent och slutlig konsument. Ordet används ofta då man vill hävda att handeln utgör ett onödigt och fördyrande mellanled.

 
källa: Centrum för Näringslivshistoria: Handelsordlista