Ikon för Rikstermbanken

marknad

svensk term: marknad
användningsområde: i konkret bemärkelse
definition:

en till tid och plats regelbundet återkommande sammankomst för handel

anmärkning:

Före näringsfrihetens införande 1864 fick marknader bara hållas efter officiellt godkännande. Marknader skulle i första hand hållas i städer. Men i områden där städerna låg långt ifrån varande kunde även lantmarknader hållas. En marknad kunde vara frimarknad (där alla städers borgare hade rätt att bedriva handel) eller enskild marknad (där endast borgarna i en stad hade denna rätt). Från 1802 blev alla marknader frimarknader.

 
källa: Centrum för Näringslivshistoria: Handelsordlista