Ikon för Rikstermbanken

manufaktur

svensk term: manufaktur
användningsområde: i handelssammanhang
definition:

mindre industrivaror, t.ex. textilvaror eller mindre järnvaror

 
källa: Centrum för Näringslivshistoria: Handelsordlista