Ikon för Rikstermbanken

liberalism

svensk term: liberalism
användningsområde: i handelssammanhang
definition:

politisk åskådning som förordar minsta möjliga hinder för handeln inom och mellan länder

 
källa: Centrum för Näringslivshistoria: Handelsordlista