Ikon för Rikstermbanken

kvot

svensk term: kvot
definition:

bestämt värde eller en bestämd kvantitet som får importeras under en angiven period

 
källa: Centrum för Näringslivshistoria: Handelsordlista