Ikon för Rikstermbanken

kram

svensk term: kram
definition:

små (prydnads)saker av ringa värde

 
källa: Centrum för Näringslivshistoria: Handelsordlista