Ikon för Rikstermbanken

kooperativ

svensk term: kooperativ
definition:

företag eller förening som ägs och drivs till förmån för sina medlemmar

anmärkning:

Inom handeln finns dels producentkooperativ (vanligast inom jordbruket), dels konsumentkooperativ (med Kooperativa förbundet, KF, som största aktör). Sveriges första konsumentkooperativ grundades i Örsundsbro, Uppland 1850.

 
källa: Centrum för Näringslivshistoria: Handelsordlista