Ikon för Rikstermbanken

kontinentalsystemet

svensk term: kontinentalsystemet
förklaring:

Åtgärder som Napoleon I tillgrep 1806–14 i kriget mot Storbritannien för att förhindra detta lands handel och andra kontakter med kontinenten. Systemet möjliggjorde en mycket lönsam smuggling via södra Sverige.

 
källa: Centrum för Näringslivshistoria: Handelsordlista