Ikon för Rikstermbanken

komparativ fördel

svensk term: komparativ fördel
förklaring:

Nyckelbegrepp i handelsteorin, utvecklat i början av 1800-talet av David Ricardo, som visade att ömsesidig handel kan vara till fördel för bägge parter även om den ena parten är effektivare inom alla de områden som berörs av handeln.

 
källa: Centrum för Näringslivshistoria: Handelsordlista