Ikon för Rikstermbanken

kolonialvara

svensk term: kolonialvara
definition:

råvara från tropiskt eller subtropiskt land, t.ex. kaffe, kakao och kryddor

anmärkning:

Senare har termen vidgats till att bli närmast synonym med specerier.

se även:
 
källa: Centrum för Näringslivshistoria: Handelsordlista