Ikon för Rikstermbanken

kogg

svensk term: kogg
definition:

Hansans främsta handelsfartyg

 
källa: Centrum för Näringslivshistoria: Handelsordlista