Ikon för Rikstermbanken

knarr

svensk term: knarr
förklaring:

Handelsfartyg som användes under vikingatiden. Knarren var kortare, bredare och högre än krigsskeppen.

 
källa: Centrum för Näringslivshistoria: Handelsordlista