Ikon för Rikstermbanken

knalle

svenska termer: knalle
västgötaknalle
definition:

person från Västergötland (Sjuhäradsbygden) som ägnar sig åt gårdfarihandel

se även:
 
källa: Centrum för Näringslivshistoria: Handelsordlista