Ikon för Rikstermbanken

köping

svensk term: köping
definition:

permanent handelsplats utan stadsrättigheter

anmärkning:

Under 1600-talet beslutades att all handel i köpingarna skulle underordnas borgarna i en närbelägen stad. Man började då använda uttrycket lydköping. På 1700-talet bildades friköpingar, som inte lydde under någon stad. Genom frihandelns införande 1864 fick handel bedrivas på samma villkor i köpingar som i städer och landskommuner.

 
källa: Centrum för Näringslivshistoria: Handelsordlista