Ikon för Rikstermbanken

köp, slit och släng

svensk term: köp, slit och släng
förklaring:

Uttryck myntat av inredningsarkitekten och journalisten Lena Larsson 1960.

 
källa: Centrum för Näringslivshistoria: Handelsordlista