Ikon för Rikstermbanken

jobberi

svensk term: jobberi
definition:

tvivelaktig inkomstbringande affärsverksamhet

 
källa: Centrum för Näringslivshistoria: Handelsordlista