Ikon för Rikstermbanken

handelsvara

svensk term: handelsvara
definition:

vara som dagligen erbjuds till försäljning

anmärkning:

Två typer finns: producentvaror som förbrukas i ett företags egen rörelse och konsumentvaror som förbrukas av en konsument.

 
källa: Centrum för Näringslivshistoria: Handelsordlista