Ikon för Rikstermbanken

handelskompani

svensk term: handelskompani
definition:

sammanslutning av köpmän för att bedriva handel på fjärran länder

anmärkning:

Kompanierna var försedda med statliga privilegier och monopolrättigheter för handeln på särskilda orter eller speciella produkter. De första svenska handelskompanierna inrättades, efter utländska förebilder, på 1600-talet.

 
källa: Centrum för Näringslivshistoria: Handelsordlista