Ikon för Rikstermbanken

handelshus

svensk term: handelshus
definition:

sammanslutning mellan köpmän för att bedriva handel

anmärkning:

Företagsformen uppkom i Italien på 1200-talet. De första svenska handelshusen etablerades på 1600-talet. Handelshusen hade en central ställning i ekonomin fram till 1800-talets senare del.

 
källa: Centrum för Näringslivshistoria: Handelsordlista