Ikon för Rikstermbanken

handelshinder

svensk term: handelshinder
definition:

politiskt uppsatta hinder i syfte att begränsa importen (eller, i äldre tid, även att begränsa exporten)

anmärkning:

I vissa fall avses även åtgärder som syftar till att stimulera exporten på ett sätt som snedvrider konkurrensen. Handelshinder kan vara tariffära (tullar) eller icke-tariffära (bl.a. importkvoter, statliga monopol och administrativa hinder i form av t.ex. teknisk standards).

 
källa: Centrum för Näringslivshistoria: Handelsordlista