Ikon för Rikstermbanken

handelsembargo

svenska termer: handelsembargo
embargo
definition:

åtgärd som innebär att ett eller flera länder försöker förhindra exporten till ett visst land i syfte att påverka det landets politik i något avseende

se även:
 
källa: Centrum för Näringslivshistoria: Handelsordlista