Ikon för Rikstermbanken

handelsbruk

svensk term: handelsbruk
definition:

sedvänja i nationell eller internationell handel som är så utbredd och fast etablerad att den tillmäts rättslig betydelse

anmärkning:

Ett brott mot handelsbruket kan då i juridiskt avseende jämställas med avtalsbrott.

 
källa: Centrum för Näringslivshistoria: Handelsordlista