Ikon för Rikstermbanken

handelsbod

svensk term: handelsbod
definition:

lokal för detaljhandel som började dyka upp i de största svenska städerna under sen medeltid

anmärkning:

Före 1600-talet handlade det om gatubodar, alltså lokaler där kunden betjänades genom en lucka ut mot gatan. Från mitten av 1700-talet etablerades handelsbodar också i mindre städer. Först efter reformerna 1846 och 1864 blev handelsbodar allmänt tillåtna på landsbygden.

se även:
 
källa: Centrum för Näringslivshistoria: Handelsordlista