Ikon för Rikstermbanken

handelsbalken

svensk term: handelsbalken
definition:

del i lagboken som innehåller några av de viktigaste lagbestämmelserna inom handelsrätten

se även:
 
källa: Centrum för Näringslivshistoria: Handelsordlista