Ikon för Rikstermbanken

handelsbalans

svensk term: handelsbalans
definition:

värdeskillnaden mellan ett lands varuexport och varuimport

anmärkning:

Bytesbalansen omfattar även tjänstehandel samt vissa inkomstöverföringar med utlandet medan betalningsbalansen omfattar alla ekonomiska transaktioner mellan ett land och omvärlden.

 
källa: Centrum för Näringslivshistoria: Handelsordlista