Ikon för Rikstermbanken

handelsavtal

svenska termer: handelsavtal
handelstraktat
traktat
definition:

överenskommelse mellan två eller flera länder om villkoren för handel länderna emellan

anmärkning:

Bilaterala handelsavtal är mellan två länder, multilaterala handelsavtal är mellan flera länder.

se även:
 
källa: Centrum för Näringslivshistoria: Handelsordlista