Ikon för Rikstermbanken

handelsalstring

svensk term: handelsalstring
definition:

den ökning av handeln som uppkommer om handeln liberaliseras

se även:
 
källa: Centrum för Näringslivshistoria: Handelsordlista