Ikon för Rikstermbanken

hökarbod

svensk term: hökarbod
användningsområde: hökeri
definition:

handelsbod som i liten skala säljer livsmedel

 
källa: Centrum för Näringslivshistoria: Handelsordlista