Ikon för Rikstermbanken

guldmyntfot

svensk term: guldmyntfot
definition:

system där landets valuta av landets centralbank handlas till ett fast guldpris

anmärkning:

Systemet fick, efter engelsk förebild, internationell spridning under 1800-talet och tillämpades, med vissa avbrott till 1970-talet. Sverige införde guldmyntfot första gången 1873. Motsvarande arrangemang har funnits med silver (silvermyntfot) och eller med både guld och silver (bimetallfot).

 
källa: Centrum för Näringslivshistoria: Handelsordlista