Ikon för Rikstermbanken

galleria

svensk term: galleria
definition:

byggnad som inrymmer flera olika butiker som har ingångar från ett gemensamt utrymme under tak

anmärkning:

Sveriges första galleria öppnades i Stockholm 1848.

 
källa: Centrum för Näringslivshistoria: Handelsordlista