Ikon för Rikstermbanken

gågata

svensk term: gågata
definition:

gata med butiker, tillåten endast för gångtrafik

anmärkning:

Sveriges första gågata var Kullagatan i Helsingborg, öppnad 1961.

 
källa: Centrum för Näringslivshistoria: Handelsordlista