Ikon för Rikstermbanken

frihamn

svensk term: frihamn
definition:

hamn där varor får föras in och lagras tullfritt

anmärkning:

Äldre beteckning: porto franco. Skandinaviens första frihamn etablerades i Marstrand 1775.

 
källa: Centrum för Näringslivshistoria: Handelsordlista