Ikon för Rikstermbanken

exportreglerad vara

svensk term: exportreglerad vara
definition:

vara som inte får exporteras utan licens eller tillstånd

 
källa: Centrum för Näringslivshistoria: Handelsordlista