Ikon för Rikstermbanken

detaljhandel

svenska termer: detaljhandel
minuthandel
förklaring:

Handelsföretag som säljer varor till den slutliga konsumenten. Branschen brukar indelas i dagligvaruhandel och sällanköpshandel.

Minuthandel är ett äldre ord för detaljhandel.

se även:
 
källa: Centrum för Näringslivshistoria: Handelsordlista