Ikon för Rikstermbanken

boutique

svensk term: boutique
definition:

mindre butik för moderna och exklusiva (dam)kläder

 
källa: Centrum för Näringslivshistoria: Handelsordlista