Ikon för Rikstermbanken

boddrake

svensk term: boddrake
definition:

fantasidjur i trä som hängde över disken i många handelsbodar och som var en slags symbolisk garanti för att köpmannen följde god köpmannased

 
källa: Centrum för Näringslivshistoria: Handelsordlista