Ikon för Rikstermbanken

birkarlar

svensk term: birkarlar
definition:

handelsmän bosatta i kusttrakterna av nordligaste Sverige och Finland som från medeltiden till 1500-talet hade monopol på lappmarkshandeln

 
källa: Centrum för Näringslivshistoria: Handelsordlista