Ikon för Rikstermbanken

agent

svenska termer: agent
handelsagent
definition:

person eller företag som mot ersättning köper eller säljer produkter för någon annans räkning (ofta utländskt företag) utan att vara anställd hos denne

anmärkning:

En generalagent har ensamrätt att företräda ett (ofta utländskt) företag inom ett land eller annan större region.

 
källa: Centrum för Näringslivshistoria: Handelsordlista