Ikon för Rikstermbanken

VDN-märkning

svensk term: VDN-märkning
förklaring:

Redovisning av en varas egenskaper som utarbetades av Varudeklarationsnämnden (VDN), verksam 1951–72.

 
källa: Centrum för Näringslivshistoria: Handelsordlista